+
Доктор Турабековтун автордук макалалары, китептери, курстары, вебинарлары. Бул маалыматтардын жардамы менен колдонуучу медициналык сабаттуулугун жакшырта алат.
+
Басуу таймашы - бул функциянын жардамы менен катталуучу канча кадам басканын билип ошону менен эле бирге канчанчы орунда келе жатканын биле алат.
+
Сапаттуу жана сапатсыз азыктарды колдонуучу ушул функциянын жардамы менен текшере алат. Азыктар тууралуу пайдалуу маалыматтарга ээ боло алат.
+
Ар бир колдонуучу медициналык китептерди сатып алып өзүнө керектүү пайдалуу маалыматтарды окуй алат.
+
Дары текшерүү - бул функциянын жардамы менен колдонуучу далилденген дарылар тууралуу маалымат ала алат. Ошондой эле пайдасы жок дарылар тууралуу да бейтап маалымат ала алат.
+
Далилденген медицинанын принциптеринин негизинде жазылган медициналык макалалар. Ар бир макала Категория категорияга бөлүнгөн. Өтө пайдалуу!
+
Уникалдуу медициналык жана ден соолук үчүн курстар. Өтө сапаттуу жана пайдалуу. Ар бир адам үчүн керектүү курстар.